Török nyelv
online
török zászló

Magánhangzó illeszkedésA török nyelvben nyolc magánhangzó van:
a, e, ı, i, o, ö, u, ü


1. A magánhangzók csoportosítása hangrend szerint:


2. Magánhangzó illeszkedés:

A török nyelvben, csakúgy, mint a magyarban, ha toldaléknak több formája van, akkor a toldalék hangrendje igazodik az előtte álló szó utolsó magánhangzójának hangrendjéhez. Ha az utolsó magánhangzó mély, akkor a toldalék is mély hangrendű. Ha az utolsó magánhangzó magas, akkor a toldalék is magas hangrendű. A magyarban ilyen a kétalakú ban/ben, nak/nek, ból/ből, tól/től stb. vagy a háromalakú hoz/hez/höz, on/en/ön stb. A törökben a többalakú toldalékok két- vagy négyalakúak, pl. dan/den, lar/ler stb. illetve miş/mış/muş/müş, di/dı/du/dü stb.


3. A toldalékok fajtái hangrend szerint

Fontos megjegyezni:

Összefoglaló táblázat
kétalakú utolsó mgh négyalakú
a a ı
ı
o u
u
e e i
i
ö ü
ü


Kivételek:

Vannak olyan szavak, amelyeknek az utolsó magánhangzója mély, ennek ellenére magas hangrendű toldalékot kapnak.

Pl.: saatlar helyett saatler, meşguldum helyett meşguldüm, dikkatlı helyett dikkatli

A leggyakoribb példák:
Alkol, Ampul, Bandrol, Dikkat, Festival, Final, Gol, Hakikat, Hayal, Harf, Hol, İhlal, İhmal, İhtimal, İptal, İshal, İşgal, İthal, Kabahat, Kabul, Kalp, Kontrol, Kristal, Lokal, Meçhul, Mentol, Meşgul, Mineral, Normal, Orijinal, Protokol, Refakat, Rol, Saat, Sadakat, Sembol, Seyahat, Sıhhat, Skandal, Sosyal, Suistimal, Şefkat, Terminal, Tropikal

Mássalhangzó illeszkedés
A török nyelvben kétféle mássalhangzó-illeszkedési szabály van, és mindkettő a zöngés-zöngétlen változással kapcsolatos.

A török nyelvben 21 mássalhangzó van:
b c ç d f g ğ h j k l m n p r s ş t v y z


A mássalhangzók csoportosítása a hangszalagok működése szerint:


zöngés zöngétlen
b p
c ç
d t
g, ğ k
j ş
l
m
n
r
v f
y
z s
h

1. Szóvégi betűk változása

Hátraható, jelölt részleges hasonulás.
Ha egy szó utolsó betűje "ç, k, p, t, nk" és az azt követő toldalék magánhangzóval kezdődik, akkor a szóvégi betűk a zöngés párjukra változnak: "c, ğ, b, d, ng".
(Ez alól a szabály alól rengeteg kivétel van, pl. top, bisiklet, hayat stb.)

eredeti szóvégi msh módosult szóvégi msh
ç c
k ğ
p b
t d
nk ng

Például:
ç-c:ağaç - ağacım
k-ğ:köpek - köpeğim
p-b:kitap - kitabım
t-d:dert - derdim
nk-ng:   renk - rengim


Tulajdonnevek esetén:
A tulajdonevek és a toldalékok közé aposztrófot teszünk. Írott formában a tulajdonnév megmarad eredeti formájában, de kiejtéskor (ha a fent említett betűk egyikére végződik) ugyanúgy vonatkozik rá ez a szabály.
Például:

ÍrvaKiejtve
Miraç'ıMirac'ı
Çelik'iÇeliği
Zeynep'iZeynebi
2. A toldalék első betűjének változása

Előreható, jelölt, részleges hasonulás.
Ha egy szó utolsó betűje zöngétlen és az azt követő toldalék első betűje "c, d, g", akkor a toldalék első betűje annak zöngétlen párjára változik.
Zöngétlen mássalhangzók: ç, f, h, k, p, s, ş, t

szóvégi msh a toldalék kezdőbetűje
ç
f
h
k c ç
p d t
s g k
ş
t

Például:

c-ç:Türk+ce= Türkçe
d-t:kitap+da= kitapta
g-k:çalış+gan= çalışkan


Feladatok1. Az alábbi szavakat négyalakú tárgyraggal (-i) és kétalakú többesjellel (-ler) látjuk el. Ügyelünk a magánhangzó-illeszkedésre, a mássalhangzó-illeszkedésekre, és a magánhangzó-torlódást megelőző -y hangra is!

ev+i =evi
duvar+i =duvarı
doktor+i =doktoru
gül+i =gülü
araba+i =arabayı
çiçek+i =çiçeği
banyo+i =banyoyu
kurt+i =kurdu
kitap+i =kitabı
genç+i =genci
kuaför+i =kuaförü
ev+ler =evler
duvar+ler =duvarlar
doktor+ler =doktorlar
gül+ler =güller
araba+ler =arabalar
çiçek+ler =çiçekler
banyo+ler =banyolar
kurt+ler =kurtlar
kitap+ler =kitaplar
genç+ler =gençler
kuaför+ler =kuaförler
2. Az alábbi szavakat négyalakú múlt idő jelével (-di) és kétalakú képzővel (-ce) látjuk el. Ügyelünk a magánhangzó-illeszkedésre, a mássalhangzó-illeszkedésekre!

gel+di =geldi
al+di =aldı
uyu+di =uyudu
gül+di =güldü
kes+di =kesti
yat+di =yattı
tut+di =tuttu
küs+di =küstü
iyi+ce =iyice
Alman+ce =Almanca
yavaş+ce =yavaşça
Türk+ce =Türkçe
gizli+ce =gizlice
Macar+ce =Macarca
Rus+ce =Rusça
İsveç+ce =İsveççe
Web-Stat traffic analytics
karadeniz andrea © 2024  |  minden jog fenntartva. az oldalon található teljes tartalom a szerzői jog védelme alatt áll. további felhasználásuk csak a szerző (karadeniz andrea) előzetes írásos beleegyezésével történhet.